Estudien la suplementació de vitamina B12 per a persones que segueixen una dieta vegetariana

Estudien la suplementació de vitamina B12 per a persones que segueixen una dieta vegetariana

Redacció: 23/10/2023

El centre tecnològic Eurecat Reus estudia l’efecte de la suplementació de diferents formes de vitamina B12, no procedents de fonts animals, sobre l’estat nutricional d’aquesta vitamina en l’organisme i la qualitat de vida en persones que segueixen una dieta vegetariana i, per tant, tenen un major risc de patir-ne deficiència, ja que es tracta d’un tipus de vitamina que només es pot obtenir amb el consum de productes animals.

“Cada dia més persones segueixen la dieta vegetariana com a part d’un patró alimentari saludable, però si aquesta no es fa de manera equilibrada pot comportar una ingesta insuficient de vitamina B12 i, per tant, presentar dèficits nutricionals”,

assenyala la investigadora de la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat i investigadora principal del projecte, Anna Crescenti.

Així doncs,

“cal assegurar uns nivells adequats d’aquesta vitamina, ja que contribueix al bon funcionament del cervell i del sistema nerviós, i a la formació de la sang i de diverses proteïnes essencials”,

afegeix Anna Crescenti.

La deficiència de vitamina B12 és el principal risc en persones vegetarianes quan la seva dieta no està ben equilibrada. Entre els símptomes que pot provocar aquest dèficit hi ha cansament, dificultats respiratòries, malestar abdominal, formigueig, diarrea, alteracions de l’equilibri o debilitat muscular, entre d’altres.

“La vitamina B12 és un nutrient essencial per al bon funcionament de diferents processos biològics i la seva deficiència es dona quan s’esgoten les reserves d’aquesta vitamina, a causa d’una inadequada ingesta dietètica o a alteracions en la seva absorció”,

explica la directora de la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat, Nàdia Ortega.

Es busquen voluntaris per participar en l’estudi NORMB12

La Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat Reus busca persones voluntàries que segueixin una dieta vegetariana per participar en l’estudi que duu a terme, anomenat NORMB12. S’ha habilitat el correu electrònic [email protected] i el telèfon 636 944 723, a disposició de les persones que hi vulguin participar.

Per a l’estudi, es busquen 54 persones majors d’edat que segueixin una dieta vegetariana, sense consum de carn i peix, però sí que poden ser consumidores de productes làctics i ous, que no se suplementin amb vitamina B12 i que presentin un dèficit marginal d’aquesta vitamina, el qual es determinarà mitjançant les analítiques que es realitzaran en la visita de pre-selecció de les persones voluntàries.

Amb una durada de 3 mesos, les persones voluntàries que participin en l’estudi d’intervenció nutricional hauran de consumir diàriament un dels formats de vitamina B12 o bé placebo. Durant aquest temps, se’ls farà un seguiment complert dels nivells de vitamina B12 en vuit visites al centre d’Eurecat a Reus, en les quals s’analitzaran diversos paràmetres relacionats amb l’estat nutricional d’aquesta vitamina i la seva qualitat de vida.