INNOLAB

L’Innolab ofereix solucions als reptes d’innovació agroalimentària que plantegen les empreses, pel que fa a nous productes, serveis o procediments i també a nous models de negoci o organitzacionals.

INNOVAR PER CRÉIXER

Treballem per millorar la competitivitat de les empreses i fomentar el seu creixement a través de processos d’innovació agroalimentària que es desenvolupen amb els equips de treball de les empreses i un equip de mentors especialitzats en dinàmiques disruptives.

TREBALLEM PER:

Fomentar la innovació agroalimentària a les empreses de manera col·laborativa, generant idees i projectes conjunts.

Connectar les empreses amb agents del coneixement i tecnològics i assistir-los en el desenvolupament d’aliances efectives.

Proporcionar a les empreses accés a eines i serveis professionals de suport.

Augmentar el número d’empreses i la seva competitivitat.

Estimular les competències empresarials i socials del segle XXI.

Millorar la transferència de coneixement entre el sector públic i les empreses.

Crear un ecosistema d’innovació agroalimentària entre les organitzacions, les empreses i les entitats participants.