La Red Tecnomifood executa 3,25 milions d’euros en contractes amb empreses en tecnologies òmiques aplicades a la innovació en aliments funcionals i nutracèutics

La Red Tecnomifood executa 3,25 milions d’euros en contractes amb empreses en tecnologies òmiques aplicades a la innovació en aliments funcionals i nutracèutics

Redacció: 11/01/2023

La Red TecnomiFood, creada en el marc de la primera línia d’ajuts del Programa Cervera i liderada pel centre tecnològic Eurecat, ha generat un model de recerca col·laborativa pioner a Europa per potenciar les tecnologies òmiques a la indústria, que ha permès als centres tecnològics que la integren executar 3,25 milions d’euros en contractes amb empreses en tecnologies òmiques aplicades a la innovació i el desenvolupament d’aliments funcionals i nutracèutics, un import que es preveu que arribi a uns 5,25 milions d’euros al tancament del 2022.

Des de la creació de la Red Tecnomifood el 2020, el finançament públic de projectes d’R+D en què les tecnologies òmiques aplicades a l’alimentació i a la nutrició tenen un paper important es va situar en els 13,4 milions d’euros al tancament del 2021 i, en completar-se l’exercici de 2022, s’espera assolir els 17,5 milions d’euros, duplicant les previsions inicials, tal com reflecteix l’informe “L’impacte dels projectes Cervera: l’èxit de la cooperació en R+D+I ”, elaborat per Fedit.

Pel que fa al nombre d’investigadors a jornada completa, d’acord amb l’estudi de Fedit, són 92 a temps complet els que treballen als centres de la xarxa en tecnologies òmiques, superant en un 23 per cent les previsions inicials.

El projecte Red TecnomiFood, liderat per Eurecat, reuneix els centres AZTI, AINIA, ANFACO-CECOPESCA i CNTA-Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat, amb l’objectiu de “facilitar l’accés de les empreses a les tecnologies òmiques, per ajudar-los a innovar en aliments funcionals, nutracèutics i ingredients, que siguin efectius, segurs i beneficiosos”, apunta el director de l’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat, el Dr. Antoni Caimari. La clau és afavorir l’accés empresarial a totes les etapes de valor “des del disseny, el desenvolupament i la demostració del potencial saludable d’un ingredient fins a l’elaboració d’un aliment funcional o nutracèutic”, indica.

El consumidor demana un mercat alimentari saludable, sostenible, segur i personalitzat. El desafiament és “entendre bé l’organisme i passar d’una nutrició basada en guies alimentàries destinades a la població general, apta per a tota la població, però que no sempre dona els resultats que cal, a una altra adaptada a cada individu (nutrició de precisió personalitzada) o grups d’individus amb metabolismes similars (nutrició de precisió grupal)”, explica Antoni Caimari.

De tota manera, malgrat el seu potencial, la incorporació de les tecnologies òmiques a la investigació i al desenvolupament empresarial del sector de l’alimentació saludable encara és limitat. Per aquesta raó, “es va impulsar la Red TecnomiFood, per posar a disposició del sector industrial un sistema de centres tecnològics en cooperació que reuneix, en una sola infraestructura, tot allò necessari per resoldre dificultats, aprofitar les oportunitats i avançar-se a les tendències d’ingredients i aliments funcionals”, assenyala el director de l’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat.

Així, la xarxa “ens va permetre posicionar els centres que donem suport a les empreses en aquesta matèria no només al sector agroalimentari espanyol, sinó sent pioners en una forma de treballar a nivell europeu, en integrar les capacitats diferencials de cada centre en cada una de les òmiques”, indica el director científic de l’Àrea de Biotecnologia d’Eurecat, el Dr. Francesc Puiggròs.

Pel que fa a la transferència de tecnologia, el principal objectiu era “aprendre a treballar junts i desenvolupar un flux de treball, de manera que s’han incrementat els models d’alt rendiment per posar-los al servei de les empreses”, apunta Francesc Puiggròs. De cara al futur se li vol donar continuïtat i “hi ha camins per fer-ho”, com ara “incorporar més intel·ligència artificial en el futur, cosa que permetrà unir el que cada centre fa encara per separat”.

El consorci del projecte Red TecnomiFood està liderat per Eurecat, a través de les seves unitats de Nutrició i Salut i de Ciències Òmiques, una unitat mixta de R+D+i formada per professionals del centre i de la Universitat Rovira i Virgili, juntament amb  AZTI, AINIA, CNTA- Centre Nacional de Tecnologia i Seguretat Alimentària i ANFACO-CECOPESCA.

Aportacions de la Red Cervera al teixit empresarial

Fedit assenyala que els èxits dels projectes finançats pel Programa Cervera van més enllà dels avenços tecnològics i presenten un alt impacte econòmic i social. Segons l’informe realitzat, s’ha aconseguit palanquejar una quantitat important de fons, tant públics com privats. L’anàlisi detallada de cada projecte mostra l’efecte multiplicador de la inversió, ja que per cada euro invertit en aquesta convocatòria s’han aconseguit 7,2 euros addicionals d’altres fonts de finançament, i tot això quan els projectes no s’han acabat d’executar, i per tant la seva fase de transferència a la societat no ha arribat a la seva etapa més rellevant.

Les xifres recollides indiquen que, al tancament del 2022, s’estima que el volum d’ingressos generats pels centres tecnològics participants, gràcies a la prestació de serveis a empreses a les àrees d’R+D incloses al Programa Cervera, arribarà als 109, 31 milions d’euros. Als quals cal sumar-hi prop de 175 milions d’euros procedents de diverses línies de finançament públic, autonòmic, nacional i europeu. D’aquesta manera, es pot estimar un impacte econòmic total de 284,31 milions d’euros en una mica menys dels 5 anys de desenvolupament d’aquesta iniciativa, fet que suposa aplicar un multiplicador de 7,18 sobre l’aportació inicial del programa.