CADENA
DE VALOR
ALIMENTÀRIA

Treballem per aportar valor a tots els esgraons de la cadena de valor alimentària: des del procés de producció, fins a la seva distribució final.

Més de 100 empreses, 6.000 treballadors i 2.500 M d’€ de facturació anual: les xifres del sector agroalimentari a la Catalunya Sud.